CHIKA KITAMI

CHIKA KITAMI

157cm
Instagram: @cikalata

クルーネックプルオーバーニットSIZE : F
STYLE DETAIL
STYLE36-2
STYLE36-3